Loading...

Ieder zijn eigen Elise

Elisehelpt.nl is de woonkamer in de wijk waar u altijd welkom bent.

Elise is uitnodigend. Verbindend. Prettig bijdehand. Voor iedereen anders, maar toch ook weer niet. Aangezien het platform voor álle wijkbewoners even toegankelijk is. Of u Elise nu inschakelt om contact te maken met die overburen. Of om hulp in de huishouding te vinden.
Of om dat voetbalveldje eens samen op te knappen. Elises deur staat altijd open. Elise is tot stand gekomen door een krachtenbundeling van verschillende gemeenten, tal van verenigingen en organisaties, Vebego, Mediaan en vele tienduizenden buren.

Wat is Elise?

Online

In Elise zien wijkbewoners in één oogopslag het lokale aanbod aan initiatieven, diensten en activiteiten. Dit is ook het adres om makkelijk zelf kaarten met een vraag of specifiek aanbod aan te maken.

In de wijk

Per wijk heeft Elise een communitymanager. Als aanspreekpunt voor iedereen die nog niet zo digitaal is, en als verbindende spil tussen verschillende organisaties.

Lokaal georganiseerd

Elise helpt wijkteams, vrijwilligers, verenigingen en bewoners om makkelijker met elkaar in contact te komen, en te blijven. Jong en oud is welkom! Elise is er voor iedereen die een goede buur minstens zo lief heeft als een verre vriend. Als lokale ontmoetingsplek biedt Elise een helpende hand voor alle partijen die in de wijk actief zijn; van buurtbewoners en lokale dienstverleners, tot landelijk opererende organisaties.

Veilig en vertrouwd

Door de aanwezigheid van lokale communitymanagers in de wijk houdt Elise een oogje in het zeil. Ook via internet let Elise op de veiligheid. Zo ontvangt elke gebruiker een brief op huisadres als hij of zij een account aanmaakt. Uw privacy is gewaarborgd.

Elise is voor iedereen

Met Elise kunt u op een eenvoudige manier een vraag stellen of hulp aanbieden.

Zo kunt u een lift naar het ziekenhuis vragen. De taxidienst kan deze lift aanbieden, maar ook de buurman die toevallig die middag naar de stad gaat. En wellicht kunt u de overbuurman helpen door een weekje de hond uit te laten wanneer hij dat zelf even niet kan.
Elise kan gebruikt worden om activiteiten te organiseren. Het gebruik van Elise is voor buurtbewoners geheel gratis,

Met Elise bent u gemakkelijk vindbaar en in contact met de wijk. Zo kunt u sneller inspelen op de vragen van buurtbewoners.

Via Elise kunnen producten en diensten aan buurtbewoners aangeboden worden. Bijvoorbeeld tuinhulp of de verhuur van elektrische fietsen. Meer informatie over kosten en deelname.
Om als ondernemer toegang te krijgen tot Elise heeft u een licentie nodig.

De wijk wordt socialer en veiliger.

Bewoners kunnen elkaar via Elise vinden en aan elkaar vragen stellen en diensten aanbieden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om samen ideeën te realiseren. Zoals bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuin.

Als zorg- en welzijnspartij wilt u contact houden met (potentiële) cliënten. Elise biedt hiertoe een hulpmiddel.

Op Elise kan informatie verstrekt worden over uw zorgaanbod. Daarnaast kunnen medewerkers hun cliënten helpen met het gebruik maken van Elise. Meer informatie over deelname.
Om als zorg- en welzijnspartij toegang te krijgen tot Elise heeft u een licentie nodig.

Met Elise wordt uw buurt een betrokken buurt.

Meld uw vereniging of stichting gratis aan en u heeft direct contact met alle leden. Organiseer evenementen en verstuur nieuwsberichten naar de buurt. Het gebruik van Elise is voor verenigingen en stichtingen zonder commerciele doelstellingen geheel gratis. Meer informatie over deelname.
Om als vereniging of stichting toegang te krijgen tot Elise kunt u gratis een licentie aanvragen.

Hoe werkt Elise

Veelgestelde vragen

Wat kost het om mee te doen met Elise.
Elise is voor buurtbewoners, verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk geheel gratis. Voor ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen en corporaties is Elise niet gratis en wordt een bijdrage gevraagd. Alle inkomsten van Elise vloeien terug naar de wijk.
Wat houdt het persoonlijk contact in
In elke wijk zijn Elisehelpt mensen gevestigd. Deze lokale Elise mensen kunnen u helpen met Elise. U kunt ze bezoeken of ze komen naar u toe, al dan niet begeleid door stagiaires. Zou u dit graag wensen, neem dan contact met ons op
Kunnen ook mensen buiten de wijk meedoen
Elise is op dit moment in een pilotfase. Deze pilot is actief in de wijken Ubach over Worms en Brunssum West. Gedurende deze pilot doet Elise ervaring op. Deze ervaring wordt in een later stadium meegenomen bij de uitrol in andere gebieden. Tot die tijd is het nog niet mogelijk om in een andere wijk, dan hierboven vermeld, gebruik te maken van Elise. Wanneer u niet woonachtig of werkzaam bent in deze wijken en meer informatie over Elise wenst, neem dan contact met ons op
Ik kan me niet aanmelden
U kunt zich vooralsnog alleen aanmelden als u in Ubach over Worms of in Brunssum West woont. Ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen, verenigingen en stichtingen kunnen een licentiecode aanvragen waarmee zij toegang hebben tot Elise. Dit kan maximaal 3 werkdagen duren. Indien u andere vragen heeft, neem dan contact met ons op
Ik kan niet inloggen
Inloggen is alleen mogelijk als men zich vooraf heeft aangemeld. Indien dit reeds is uitgevoerd en inloggen is nog steeds niet mogelijk, neem dan contact met ons op
Wat is er anders aan Elise dan een ander digitaal platform
Elise is specifiek op uw wijk gericht met de bedoeling u, de burgers, zowel particulier als ook zakelijk, in de gelegenheid te stellen de krachten te bundelen en elkaar te ontmoeten. Dat doet Elise door de inzet van een online platform maar meer nog dan dat door de inzet van menskracht in uw wijk, waar zogenoemde Elise mensen (eveneens uit uw wijk) actief zijn, om u te helpen uw vragen, aanbod en initiatieven aan elkaar te verbinden.
Wie heeft allemaal toegang tot Elise
Toegang tot Elise is beschermd met een wachtwoord. Elise is daarom alleen toegankelijk voor iedereen die zich heeft geregistreerd bij Elise. Alleen mensen die in de wijk wonen of actief zijn krijgen toegang. Een community manager kijkt mee en ziet er op toe dat Elise wordt gebruikt waar Elise voor bedoeld is.
Waarom moet ik mijn eigen naam gebruiken
Wij vinden veiligheid en vertrouwen belangrijk. Daarom doet iedereen mee onder zijn of haar eigen naam. Dit gaat ook zo wanneer u iemand persoonlijk ontmoet.
Kan ik ook anoniem meedoen
Het is niet mogelijk om anoniem diensten aan te bieden. Het is wel mogelijk om een anonieme vraag te stellen. De Elise gebruikers zien dan uw vraag, maar niet wie deze gesteld heeft. Het spreekt voor zich dat, wanneer iemand uw vraag beantwoordt, uw naam bekend wordt gemaakt.
Welke informatie kan ik op Elise met anderen delen
U bepaalt zelf wat u op Elise deelt. Hoe meer u deelt in een vraag, hoe groter de kans dat iemand u goed kan helpen. Een vuistregel is om op Elise te delen wat u ook met uw buren op straat zou delen.
Welke informatie mag ik op Elise delen
Elise is de woonkamer in uw wijk waar u altijd welkom bent. We verwachten wel dat u zich aan een paar regels houdt. Zo vinden we het belangrijk dat u respectvol omgaat met uw buurbewoners. Beledigend taalgebruik en racistische uitingen horen niet op Elise thuis. En vanzelfsprekend worden illegale activiteiten niet toegestaan. Mocht u deze regels overtreden dan mag u niet langer meedoen met Elise.
Is mijn informatie wel veilig
Wij zorgen er voor dat uw informatie veilig is. Dit doen wij als volgt:
- Voor Elisehelpt is een Privacy Statement opgemaakt.
- Eenmaal ingelogd communiceert u enkel met uw eigen wijkbewoners en door ons gevalideerde organisaties
- De website is beveiligd met een HTTPS protocol en alle informatie wordt veilig opgeslagen.
- Informatie die u deelt wordt niet aan derden verkocht en wordt niet op Google gepubliceerd.

Contact

Een vraag of opmerking? Vul dan onderstaande gegevens in.

* verplicht invullen